[ Generalna ] 29 Oktobar, 2017 10:55


Putem sljedećeg linka možete skinuti drugu verziju Zbirke zadataka iz statistike u društvenim naukama: https://www.researchgate.net/publication/320237372_ZBIRKA_ZADATAKA_IZ_STATISTIKE_U_DRUSTVENIM_NAUKAMA_DRUGA_VERZIJA_Workbook_of_statistics_in_social_sciences_The_second_version

 Prednja korica Zbirke zadataka iz statistike (ver. 2)

Poglavlja

Tabelarno i grafičko organizovanje i prikazivanje podataka

Mjere centralne tendencije i varijabilnosti

Z-vrijednosti i normalna kriva

Standardna greška i intervali pouzdanosti aritmetičke sredine

T-testovi

Analiza varijanse (ANOVA)

Regresijska analiza

Neki neparametrijski statistički postupci

Indeksni brojevi

Vremenske serije

Neke mjere asocijacije: omjer rizika i omjer šansi

Osnovne teorije vjerovatnoće i kombinatorike

Odgovori na pitanja i rješenja zadataka 

 

Selman Repišti 

 

[ književnost ] 03 Oktobar, 2017 12:56

 

Sanjaj!

Ali samo kad si budan.

Da možeš dosanjati

Što će spavač, u tvrdom mraku, tek prisanjati.

I tiho, u besvijesti, prespavati.

 

Sanjaj!

Al' se nemoj  uspavati!

Tako možeš usnuti

Dublje nego kad želiš, samo, brzo zaspati.

I sljedeće zore, naglo, ustati.

 

Budi se!

Al' se nemoj uplitati!

Jasnije ćeš vidjeti

Nego kad bi se, namah, htio umiješati.

Zaletjeti, i život prekrojiti.

 

Sanjaj!

Ali znaj da su ti kapci sneni!

 

A ako zaboraviš da se probudiš,

To je kao da nisi, nijednom, istinski usnuo.

 

Putuj!

Ali ne prosto da bi okončao putešestvije.

 

A ako si vođen, samo, dolaskom na odredište,

To je kao da pravi putnik, nikada, nisi znao postati.

 

Putuj!

Ali se ne zaplići o tuđe korake.

 

A ako krišom, nesiguran i bez karte, tuđe putokaze pratiš,

To je kao da si, još jednom, promašio svoj svojcati put.

 

Selman Repišti,

3. 10. 2017.