Na linku ispod možete besplatno skinuti moju novu knjigu koju sam danas postavio na Internet: 

Zbirka zadataka iz statistike u društvenim naukama (elektronska verzija)

 

S. Repišti